Zit- en ligorthesen

Een ligorthese of een zitorthese is een soort harnas. Het helpt u om op een bepaalde manier te zitten of te liggen als uw lichaam dat zelf niet (meer) kan. Zit- en ligorthesen zijn orthesen voor uw rug of buik. Deze moeten minstens metaal of kunststof hebben als verstevigend materiaal, zodat ze niet kunnen buigen. Een orthese kan op maat voor u gemaakt worden of u krijgt een standaardmodel.

Krijgt u van uw specialist een zit- of ligorthese die u tijdelijk gaat dragen? Dan vergoedt de basisverzekering alle kosten. Het ziekenhuis regelt alles.

Krijgt u een zit- of ligorthese die u waarschijnlijk altijd zult moeten blijven dragen? Dan betaalt OHRA alle kosten als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een verklaring van een medisch specialist waarin staat waarom u een zit- of ligorthese nodig heeft. Voor zit- of ligorthesen voor kinderen heeft u ook een ergotherapeutisch verslag nodig.
 • U schaft de zit- of ligorthese aan bij een leverancier.  

Schrijft de medisch specialist u een standaardmodel voor? Dan leent u er een van de leverancier. Deze moet u teruggeven als u een andere orthese krijgt. Wordt de orthese voor u op maat gemaakt? Dan mag u die houden. Orthesen voor kinderen zijn altijd om te lenen, niet om te houden. U komt voor vergoeding van een zit- en ligorthese in aanmerking als de orthese wordt voorgeschreven ter compensatie van een verloren gegane functie, waarbij mag worden aangenomen dat de functie niet meer herstelt. 

Als u geen goede zit- of ligorthese meer heeft, kunt u nieuwe aanvragen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw leverancier. Zit- en ligorthesen gaan normaal twee jaar mee.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een zit- of ligorthese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Zit- en ligorthesen voor volwassenen'of 'Zit- en ligorthesen voor kinderen’ voor leveranciers bij u in de buurt.

Een gecontracteerde leverancier vraagt u om een verklaring van de medisch specialist en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. Binnen twee weken na uw intake wordt de zit- of ligorthese geleverd. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de medisch specialist die u behandelt.   

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Het kan wel nadelen hebben om naar een andere leverancier te gaan. Redenen hiervoor zijn:

 • U kunt de zit- of ligorthese bij een andere leverancier niet lenen, alleen kopen.
 • OHRA betaalt u alleen terug wat de huur van een orthese zou kosten.
 • OHRA spreidt de terugbetaling over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoe lang u de orthese gebruikt. U moet de terugbetaling elke periode opnieuw bij OHRA aanvragen.

Vraagt u de zit- of ligorthese aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Wilt u de orthese aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de medisch specialist die u de zit- of ligorthese voorschrijft. In die brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de orthese nodig heeft
 • Als de aanvraag voor een kind is: een verslag van een ergotherapeut over de beperkingen van het kind als aanvulling op de brief van de specialist
 • Een prijsopgave voor de zit- of ligorthese. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de orthese nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw orthese
  - welke orthese u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier 

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.