Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Zintuiglijke beperkingen zijn blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis. Zintuiglijke gehandicaptenzorg leert kinderen of volwassenen omgaan met een zintuiglijke beperking en leert ze zo zelfstandig mogelijk te leven. Een voorbeeld is het leren van gebarentaal.

Vanuit de basisverzekering krijgt u een volledige vergoeding van de behandeling van een zintuiglijke beperking. Het gaat dan om behandeling zonder opname.

Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. In 2017 geldt voor zittend vervoer (voor alle leeftijden) een wettelijke eigen bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Het vervoer van kinderen met een auditieve beperking of een spraak-taalontwikkelingsstoornis voor behandeling (in groepen) in een instelling wordt niet meer betaald door de instelling.

Ja, voor zintuiglijke gehandicaptenzorg heeft u een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Kinderen jongeren dan 18 jaar hebben geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij instellingen die deze zorg leveren. Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt. Vul als zoekterm in: auditief, auditief gehandicaptenzorg, visueel, of visueel gehandicaptenzorg.

Ja, u mag ook naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben gemaakt. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft voor zintuiglijke gehandicaptenzorg vooraf geen toestemming van OHRA nodig. U heeft wel een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus of audioloog. Deze kan bepalen of u aan de landelijke voorwaarden voor deze zorg voldoet (NOG-verwijsrichtlijn).