Wek- en waarschuwingsapparatuur

Als u doof of erg slechthorend bent, heeft u speciale oplossingen nodig voor de deurbel, de telefoon en de wekker. Het rinkelen van de deurbel en de telefoon kunnen we vervangen door lichtflitsen. In plaats van een wekker met geluid is er de trilwekker voor onder uw kussen. De trilwekker gaat trillen als hij afloopt. Deze oplossingen noemen we wek- en waarschuwingsapparatuur.

U komt in aanmerking voor vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz) en:

 • hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden; of
 • als de wek- of waarschuwingsinstallatie andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren zoals een hoortoestel.

U hoeft de wek- en waarschuwingsapparatuur niet terug te geven als u die niet meer nodig heeft.

Wek- en waarschuwingsapparatuur wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor wek- en waarschuwingsapparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Wek- en waarschuwingsapparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Een gecontracteerde leverancier vraagt u om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer deze leverancier de verzendingsopdracht heeft ontvangen, krijgt u binnen tien werkdagen de apparatuur thuisbezorgd. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken.

Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Wek- en waarschuwingsinstallaties' voor leveranciers bij u in de buurt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de arts die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

U heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA als u de apparatuur afneemt bij een leverancier waarmee OHRA afspraken heeft.

Wilt u wek- en waarschuwingsapparatuur aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel eerst toestemming aan.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u de wek- en waarschuwingsapparatuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de wek- en waarschuwingsapparatuur nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de wek- en waarschuwingsapparatuur. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de wek- en waarschuwingsapparatuur nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw wek- en waarschuwingsapparatuur
  - welke wek- en waarschuwingsapparatuur u precies wilt hebben
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier 

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.