Voorzetkamers

Heeft u astma of de longziekte COPD? Dan kan uw dokter u medicijnen voorschrijven die u moet inademen met een hulpapparaat: de voorzetkamer.

De basisverzekering vergoedt de kosten van de aanschaf van een voorzetkamer, als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u een voorzetkamer nodig heeft.
 • U schaft de apparatuur aan bij een leverancier van voorzetkamers.

U hoeft de voorzetkamer niet terug te geven als u hem niet meer nodig heeft.

Voorzetkamers worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een voorzetkamer wordt geleverd door uw apotheek of uw apotheekhoudende huisarts. Of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Voorzetkamer’ voor leveranciers bij u in de buurt. De leverancier vraagt u om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. Een gecontracteerd leverancier levert u de apparatuur dan binnen 24 uur. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de arts die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Vraagt u de voorzetkamer aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig. Wilt u de voorzetkamer aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan wel altijd eerst om toestemming bij OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de voorzetkamer voorschrijft. In die brief moet staan waarom u de voorzetkamer nodig heeft
 • Een prijsopgave voor de voorzetkamer. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de voorzetkamer nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw voorzetkamer
  - welke voorzetkamer u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.