Voorleesapparatuur en memo-apparatuur

Bent u blind of zeer slechtziend? Kunt u daardoor niet (meer) lezen en schrijven, en is er geen ander apparaat dat u kan helpen? Dan is voorlees- en memoapparatuur misschien een oplossing voor u. Een voorleesapparaat leest informatie op papier voor. Een memorecorder is een opnameapparaatje waar u dingen op kunt inspreken. U kunt een memorecorder gebruiken in plaats van een agenda of opschrijfboekje.

De basisverzekering vergoedt de kosten van voorlees- en memoapparatuur, als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u voorlees- en memoapparatuur nodig heeft.
 • U schaft de apparatuur aan bij een leverancier van voorleesapparatuur.     

U krijgt de voorleesapparatuur te leen. Als u die niet meer nodig heeft, komt de leverancier de apparatuur weer bij u ophalen. U hoeft de memorecorder niet terug te geven als u hem niet meer nodig heeft.

De voorleesapparatuur leent u. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

De aanschaf van de memorecorder valt onder het eigen risico. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor voorlees- en memoapparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Voorlees- en memoapparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest zelf een leverancier. Deze vraagt u om een doktersverklaring. In veel gevallen bekijkt de leverancier namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. U vraagt OHRA zelf om toestemming als u apparatuur aanvraagt bij een niet gecontracteerde leverancier. Zie hiervoor de vraag 'Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?'. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Voorleesapparatuur’ of ‘Memorecorders’ voor leveranciers bij u in de buurt. Van gecontracteerde leveranciers krijgt u de apparatuur dan binnen tien werkdagen thuisbezorgd. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts. 

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een voorleesapparaat lenen of een memorecorder aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA, als u aan drie voorwaarden voldoet:

 • U schaft de apparatuur aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft.
 • De memorecorder kost minder dan € 289,- (exclusief btw).
 • De voorleesapparatuur kost minder dan € 2.332,- (exclusief btw).     

Wilt u een memorecorder of voorleesapparaat aanschaffen duurder dan € 289,- of € 2.332,-? En/of bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel vooraf toestemming aan OHRA.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de voorlees- en memoapparatuur voorschrijft. In die toelichting moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de apparatuur nodig heeft
 • Een prijsopgave voor de voorlees- en memoapparatuur. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de voorlees- en memoapparatuur nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw voorlees- en memoapparatuur
  - welke voorlees- en memoapparatuur u precies wilt 

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.