Voetzorg bij diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Diabetes kan leiden tot complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Heeft u diabetes mellitus? Dan vindt er jaarlijks een voetcontrole en -onderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in een zogenaamd zorgprofiel (voorheen Simm’s classificatie). Uw zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt:

Profiel
Zorg die u vergoed krijgt:
Zorgprofiel 1
één keer per jaar screening, en
één keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek
Zorgprofiel 2, 3, 4
alle zorg die opgenomen is in uw Individueel behandelplan

De zorg bij diabetes mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

Is er geen sprake van ketenzorg? Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is, of omdat u diabetes mellitus type I heeft? Dan krijgt u de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

De voetbehandeling bij diabetes krijgt u volledig vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Let op: Om te bepalen of de behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk dat de zorgverlener het zorgprofiel op de rekeningen aangeeft. Krijgt u van uw zorgverlener een rekening mee die u bij OHRA wilt indienen (dat is alleen het geval als u zorg gebruikt buiten een zorggroep), let er dan goed op dat uw zorgverlener het vastgestelde zorgprofiel heeft vermeld op de rekening. Maakt u gebruik van voetbehandeling bij een gecontracteerde zorggroep, dan krijgt u geen rekening mee. OHRA heeft daarover prijsafspraken gemaakt met de zorggroepen.

Maakt u gebruik van voetbehandeling bij diabetes? Dan betaalt u alleen eigen risico wanneer een internist of andere medisch specialist u helpt. U betaalt geen eigen risico als u wordt geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure.

U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan heeft u geen eigen risico in de basisverzekering.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.

Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kiest u zelf een podotherapeut. De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.). Met onze Zorgvergelijker vindt u een podotherapeut bij u in de buurt. Vul in als zoekterm: podotherapeut.

Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan heeft u vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Nee, u hoeft vooraf geen toestemming te vragen.