Verslavingszorg

Verslavingszorg is een behandeling om mensen met een verslaving te helpen. Iemand is verslaafd als hij afhankelijk is van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Een behandeling kan klinisch zijn of ambulant. Klinisch betekent dat u tijdens (een deel van) de behandeling wordt opgenomen in een kliniek. Ambulant betekent dat u alleen overdag of een dagdeel wordt behandeld.

De basisverzekering vergoedt de kosten van verslavingszorg, als u aan twee voorwaarden voldoet:

  • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u de behandeling nodig heeft.
  • U gaat naar een hulpverlener of instelling die erkend GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

Verslavingszorg krijgt u van hulpverleners en instellingen die daarin gespecialiseerd zijn. U kiest zelf een hulpverlener uit de lijst van instellingen. De hulpverlener vraagt u om een verwijzing van de arts die u behandelt. Vraag uw arts u zo’n verwijzing op papier te geven. U kunt contact opnemen met het OHRA Zorgteam voor een zorgverlener bij u in de buurt.

U mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA. Dit heeft wel de volgende nadelen:

  • Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
  • Als u naar een erkende instelling wilt met bijzondere faciliteiten (zoals een privékliniek), let dan goed op. OHRA betaalt niet meer dan (een deel van) de gewone behandelkosten en, bij opname, de verblijfskosten. Alle andere kosten betaalt u zelf. U krijgt daarvoor een aparte rekening van de instelling. Laat u vooraf goed informeren over deze eventuele extra kosten. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Kiest u voor een behandeling in Nederland? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Kiest u voor behandeling in het buitenland? U bent dan niet verplicht om toestemming te vragen. Wel adviseren we u om vooraf contact met ons op te nemen, zodat wij u kunnen informeren. Verder gelden dezelfde regels als voor andere hulpverleners zonder contract met OHRA. Kijk onder het kopje ‘Mag ik naar een andere zorgverlener?’.