Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)

Het gaat hier om de verpleging en de bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap. Maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Of voor mensen in hun laatste levensfase. Voorbeelden van de geboden zorg zijn hulp bij het opstaan, toedienen van medicijnen, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Wijkverpleging valt voor een deel onder de basisverzekering.

Bekijk de OHRA Zorg Assistent voor meer informatie over Wijkverpleging.

U krijgt vanuit de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging).

Wilt u uw verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Bekijk hoe u een pgb kunt aanvragen.

U heeft geen eigen risico voor deze zorg.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

U kunt voor deze vormen van wijkverpleging terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Met onze Zorgvergelijker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Vul als zoekterm in: wijkverpleging, verpleging of verzorging. In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijkt u samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. U heeft geen indicatie nodig van het Centrum, Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Let op: komt u uit een verblijf uit het ziekenhuis?Dan helpt uw transferverpleegkundige u met het zoeken van een zorgverlener.

Tip:
Bekijk de OHRA Zorg Assistent voor meer informatie over Wijkverpleging.

Ja, u mag ook naar een zorgverlener gaan die geen contract met OHRA heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Krijgt u zorg in natura? Dus via een Thuiszorgorganisatie waarmee wij een contract hebben gesloten? Dan declareert de thuiszorgorganisatie de kosten direct bij ons.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan rekent u zelf af met uw zorgverlener. Lees meer over het pgb.

Nee, u heeft voor wijkverpleging vooraf geen toestemming van OHRA nodig. U heeft wel een verwijzing nodig van een wijkverpleegkundige, huisarts of medisch specialist.

Heeft u verpleegkundige zorg nodig als gevolg van medisch specialistische zorg? Dan heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.