Vernevelingsapparatuur

Vernevelapparatuur maakt van vloeibare medicijnen piepkleine, zwevende druppeltjes, zodat u ze kunt inademen door een mondstuk of kapje. Dat gebeurt bijvoorbeeld met medicijnen of met water. Maar vernevelen kan ook met hypertoon zout, een sterke zoutwateroplossing. Vernevelen met zout gebeurt bij patiënten die zes jaar of ouder zijn en cystische fibrose hebben.

Gebruikt u een vernevelaar alleen voor water- of zoutoplossingen of vloeistoffen afkomstig van uw huisapotheek? Dan betaalt u de kosten zelf.

Heeft u een vernevelaar nodig voor medicijnen die u zijn voorgeschreven? Dan vergoedt de basisverzekering de kosten voor het apparaat en de medicijnen, als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin de behandelend arts omschrijft wat voor apparaat en welke medicijnen u nodig heeft.
 • U leent de apparatuur bij een leverancier van vernevelingsapparatuur.

Als u deze niet meer nodig heeft, komt de leverancier de apparatuur weer bij u ophalen.

Als u geen goede vernevelaar meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen. Hiervoor kunt u direct contact opnemen met uw leverancier.

U leent dit hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Een vernevelaar wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Vernevelaar' voor leveranciers bij u in de buurt. De leverancier vraagt u om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. Een gecontracteerde leverancier bezorgt de vernevelaar dan binnen 72 uur thuis. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft meestal geen toestemming van OHRA nodig. U vraagt OHRA alleen om toestemming als u naar een leverancier gaat die geen contract heeft met OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de vernevelaar voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u de vernevelaar nodig heeft en welke ziekte u heeft
 • Een prijsopgave voor de vernevelaar. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de vernevelaar nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw vernevelaar
  - welke vernevelaar u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.