Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zijn medische spullen die u weggooit nadat u ze heeft gebruikt.

De basisverzekering van OHRA vergoedt de kosten van verschillende soorten en merken verbruiksartikelen:

 • Stomamateriaal
 • Testmateriaal voor diabetes
 • Injectiespuiten
 • Spoelapparatuur
 • Verbandmiddelen 
U krijgt verbandmiddelen alleen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Er is dan sprake van een complexe wond of een chronisch huid effect. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft dit aan op een verwijzing en/of formulier. Deze levert u in bij uw apotheek of medisch speciaalzaak. Zij leveren u dan een passende oplossing. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze niet vergoed. 

OHRA betaalt de kosten van verbruiksartikelen, als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u deze verbruiksartikelen nodig heeft.
 • U schaft de verbruiksartikelen aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft.

Heeft u een nieuwe voorraad nodig? Neem dan direct contact op met uw leverancier. 

Verbruiksartikelen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Verbruiksartikelen worden geleverd door uw apotheek of uw apotheekhoudende huisarts. Of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Vind hier een leverancier. Vul het artikel in dat u zoekt, bijvoorbeeld ‘Stoma-artikelen’. De leverancier vraagt u om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt de verbruiksartikelen dan meestal binnen 24 uur. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw huisarts of medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de verbruiksartikelen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig. Wilt u de verbruiksartikelen aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag OHRA dan altijd wel eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van u keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van de huisarts of medisch specialist die u de verbruiksartikelen voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u deze artikelen nodig heeft
 • Een prijsopgave voor de verbruiksartikelen. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de verbruiksartikelen nodig te hebben 
  - de naam van de leverancier van uw verbruiksartikelen
  - welke verbruiksartikelen u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.