Verbandschoenen

Verbandschoenen zijn bedoeld voor mensen met huidziekten of andere ziekten aan hun voet(en). Deze schoenen zijn ook geschikt als u herstelt van een gedeeltelijke amputatie, een verwonding of een operatie aan uw voet.

De basisverzekering vergoedt de aanschaf van verbandschoenen, als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin staat waarom u verbandschoenen nodig heeft.
 • U schaft de verbandschoenen aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. 

U hoeft de verbandschoenen niet terug te geven als u ze niet meer nodig heeft.

Bij normaal dagelijks gebruik gaan verbandschoenen een half jaar mee. Als u daarna nieuwe nodig heeft, kunt u de leverancier direct vragen om nieuwe. Uw oude schoenen kunt u weggooien. Heeft u binnen een half jaar nieuwe schoenen nodig? Vraag deze dan al eerder aan bij OHRA.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor verbandschoenen, tot zover u de € 152,- niet overschrijdt.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee u betaalt geen eigen bijdrage voor verbandschoenen.

Verbandschoenen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. De leverancier vraagt u om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Verbandschoenen’ voor leveranciers bij u in de buurt. U krijgt bij een gecontracteerde leverancier de verbandschoenen dan binnen een week thuisbezorgd. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraak.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de verbandschoenen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Wilt u de verbandschoenen bestellen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de verbandschoenen voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u verbandschoenen nodig heeft
 • Een prijsopgave voor de verbandschoenen. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief: 
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht verbandschoenen nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw verbandschoenen
  - welke verbandschoenen u precies wilt

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.