Uitwendige elektrostimulators

Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld om chronische pijn te verminderen. Het is een klein kastje dat u bijvoorbeeld in uw binnenzak draagt. Uit het kastje komen kabeltjes. Het eind van elk kabeltje plakt u met een pleister op de pijnlijke plek. Door de kabeltjes gaan stroomstootjes die de pijn verzachten. U kunt de sterkte van de stroomstootjes zelf regelen.

De kosten bestaan uit de huur van de elektrostimulator en de kosten van alles wat noodzakelijk is bij het gebruik (zoals de pleisters). Huidverzorgende producten krijgt u niet vergoed. De basisverzekering vergoedt de kosten als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een doktersverklaring waarin staat dat u last heeft van chronische pijn, dat u een elektrostimulator heeft geprobeerd en dat u positieve resultaten heeft behaald tijdens de proefperiode.
 • U schaft de elektrostimulator aan bij een leverancier.

U krijgt de elektrostimulator te leen. Als u hem niet meer nodig heeft, komt de leverancier het apparaat weer bij u ophalen.

Als u geen elektrostimulator meer heeft, kunt u nieuwe aanvragen bij OHRA. Een elektrostimulator gaat normaal vijf jaar mee.

U leent de elektrostimulator. Hiervoor heeft u geen eigen risico. Er geldt wel een eigen risico voor de toebehoren van het apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld de elektroden. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een elektrostimulator wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest hier een leverancier. Kijk onder 'Elektrostimulator’ of 'Uitwendige elektrostimulatoren' voor leveranciers bij u in de buurt. De leverancier vraagt u om een diagnose van uw medisch specialist en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een elektrostimulator lenen van een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig. Wilt u een elektrostimulator aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan kunt u schriftelijk toestemming aanvragen. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van de medisch specialist die u de elektrostimulator voorschrijft. In deze toelichting moet staan dat u de elektrostimulator om een medische reden nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van een elektrostimulator. U kunt deze aanvragen bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in deze brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de elektrostimulator verwacht nodig te hebben
  - welke elektrostimulator u precies wilt
  - de naam van de leverancier
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.