Traumaverwerking

Traumaverwerking bestaat uit de eerste opvang en verwerking direct na een schokkende gebeurtenis. Bijvoorbeeld als u geraakt bent door of als u een direct betrokkene bent van:

  • een overval;
  • een gijzeling;
  • agressie
  • een ongeval waarbij zich letselschade voordoet;
  • plotseling overlijden (bijvoorbeeld bij zelfdoding);
  • ongewenste omgangsvormen.

De zorg wordt verleend door een door ons erkende of gecontracteerde instelling welke is gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening bij traumatische gebeurtenissen.

De basisverzekering vergoedt traumaverwerking niet.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van traumaverwerking. Wij vergoeden de kosten voor traumaverwerking bij een schokkende arbeid gerelateerde gebeurtenis. 

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend
Extra Aanvullend100%
Uitgebreid100%

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal100%
Extra Uitgebreid100%
Compleet100%
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-
  • De schokkende arbeidsgerelateerde gebeurtenis moet acuut zijn en u moet daarvan tijdelijk zo uit balans raken dat normaal dagelijks functioneren niet mogelijk is;
  • De gebeurtenis moet deze raakvlak hebben met de uitvoering van uw werkzaamheden. Er is sprake van een bedrijfsongeval met letselschade, een overval of plotseling overlijden als gevolg van zelfdoding;
  • De gebeurtenis moet aantoonbaar zijn;
  • De schokkende gebeurtenis moet in Nederland hebben plaatsgevonden.

U heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

U kunt terecht door ons erkende instellingen die gespecialiseerd zijn in psychosociale hulpverlening.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming van OHRA nodig. Wel heeft u een verwijzing van een arts nodig.