Thuisdialyse

Dialyse is het zuiveren van bloed of nieren. Met thuisdialyse doet u dat zelf, in uw eigen omgeving. Daarvoor heeft u thuisdialyseapparatuur nodig. Dat wil zeggen:

 • apparatuur voor thuisdialyse
 • onderhoud van deze apparatuur
 • vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse
 • woningaanpassing, maar alleen als andere regelingen daar niet in voorzien

U kunt thuisdialyseapparatuur lenen via het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. U betaalt daar niets voor. Eerst beoordeelt een specialist van het dialysecentrum of thuisdialyse geschikt is voor u.

U kunt er ook voor kiezen om de thuisdialyseapparatuur bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de apparatuur uw eigendom. Als u dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als u de apparatuur zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan u uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoelang u de apparatuur gebruikt. U moet deze vergoeding voor elk deel opnieuw aanvragen.

Heeft u al een dialyseapparaat, maar is dat niet goed meer? Dan kunt u een nieuw apparaat aanvragen bij OHRA.

U leent dit hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor thuisdialyseapparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Het ziekenhuis waar u onder behandeling bent regelt de benodigde thuisdialyseapparatuur voor u.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandeld arts van het dialysecentrum.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u thuisdialyseapparatuur aanschaffen? Dan heeft u altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

Is het ook nodig dat u uw woning aanpast, dan heeft u daarvoor geen toestemming van OHRA nodig als u aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • De kosten zijn lager dan € 4.250,-
 • De begroting van de kosten is gedaan door Dianet of AZM.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts van het dialysecentrum die u de thuisdialyseapparatuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de thuisdialyseapparatuur nodig heeft. De arts moet bovendien aangeven om welke vorm van dialyse het gaat, waar de dialyse plaatsvindt en welk dialysecentrum toeziet op de thuisbehandeling
 • Een prijsopgave van de kosten van de thuisdialyseapparatuur, en eventueel van de kosten van de aanpassing in uw woning als deze noodzakelijk is. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw thuisdialyseapparatuur
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.