Telefoons en hulpmiddelen om te bellen

Telefoons en hulpmiddelen om te bellen kunnen nodig zijn, als u de hoorn niet goed kunt vasthouden of als u niet goed kunt verstaan wat er wordt gezegd. Voorbeelden van telefoons en hulpmiddelen om te bellen zijn:

 • Hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers
 • Telefoonhoornhouders
 • Telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur
 • Teksttelefoons en beeldtelefoons

U kunt telefoons en hulpmiddelen om te bellen, lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). U betaalt daar niets voor. Voor sommige hulpmiddelen gelden voorwaarden. Die leest u hierna. Vraag aan uw arts welke medische diagnose u heeft.

Voor een teksttelefoon gelden drie voorwaarden:

 • U heeft een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz (een toondrempel is de minimale sterkte waarbij u nog een toon van een bepaalde frequentie hoort).
 • Als het stil is, verstaat u met uw beste oor niet meer dan 50% van wat iemand zegt, die op normale sterkte praat. Dit zelfs als u een hoortoestel gebruikt.
 • U heeft bijzondere individuele zorgvragen.

Ook voor een beeldtelefoon gelden voorwaarden:

 • U voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een teksttelefoon, maar die is voor u niet bruikbaar.
 • U beheerst de Nederlandse gebarentaal voldoende.
 • U heeft bijzondere individuele zorgvragen.

Bent u motorisch gehandicapt? Dan komt u in aanmerking voor hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en voor telefoonhoornhouders.

Bent u motorisch zeer zwaar gehandicapt? Dan komt u in aanmerking voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

U kunt er ook voor kiezen om telefoons en hulpmiddelen om te bellen bij een andere leverancier te kopen, waar OHRA geen contract mee heeft. Dan worden de telefoon en hulpmiddelen uw eigendom. Als u dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als u de telefoon en hulpmiddelen zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan u uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal jaren, afhankelijk van hoe lang u de apparatuur gebruikt. U moet tussentijds kunnen aantonen dat u het hulpmiddel nog gebruikt.

Als u geen goede tekst- of beeldtelefoon, of hulpmiddelen om te bellen meer heeft, kunt u nieuwe aanvragen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw leverancier.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Telefoons en hulpmiddelen om te bellen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest hier een leverancier. Vul als zoekterm in 'Sign Call apparatuur'. Een gecontracteerde leverancier bezorgt de telefoon of het hulpmiddel binnen tien werkdagen bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming. U voorziet OHRA van een voorschrift van uw behandelend arts. Het kan wel nadelen hebben om naar een andere leverancier te gaan.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een telefoon of hulpmiddel om te bellen aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U moet de telefoon of het hulpmiddel dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wilt u een telefoon of hulpmiddel om te bellen van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een voorschrift van de arts die u de telefoon of het hulpmiddel om te bellen voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen u heeft en waarom een eenvoudiger hulpmiddel niet volstaat. Als u een auditieve handicap heeft, moet de dokter bovendien een audiogram maken (een grafische weergave van een hoortest
 • Een prijsopgave van de kosten van de telefoon of het hulpmiddel om te bellen. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier
  - welke telefoon of hulpmiddel om te bellen u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.