Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken? OHRA kan u daarbij helpen. Er zijn verschillende vormen van begeleiding: een stoppen-met-rokencoach, persoonlijke (telefonische) begeleiding en groepstrainingen.

Het stoppen-met-rokenprogramma (gecombineerd met medicijnen) wordt vanuit de basisverzekering vergoed. U heeft eenmaal per kalenderjaar recht op een stoppen-met-roken-programma dat:

  • Is gericht op gedragsverandering.
  • Tot doel heeft te stoppen met roken.
  • Al dan niet wordt gecombineerd met een geneesmiddel.

Vergoeding medicijnen
U heeft alleen recht op nicotinemiddelen en geneesmiddelen als zij onderdeel zijn van een stoppen-met-rokenprogramma. De medicatie moet voorgeschreven worden via het aanvraagformulier 'geneesmiddelen bij stoppen met roken' en moet worden geleverd door een door OHRA gecontracteerde leverancier. Aparte vergoeding van nicotinemiddelen en geneesmiddelen vindt niet plaats.

Bij dit programma krijgt u een vergoeding voor de volgende zelfzorgmiddelen en medicijnen

  • Nicotine vervangende middelen: pleisters, smelttabletten, zuigtabletten en kauwgom.
  • Medicijnen: Bupropion (Zyban) en Varenicline (Champix). Hiervoor heeft u wel een recept van uw huisarts nodig.

U kunt de middelen bestellen bij ApotheekZorg of bij Thuisapotheek.

Het stoppen-met-rokenprogramma wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor stoppen met roken geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

U kunt het stoppen-met-rokenprogramma volgen bij zorgverleners die werken volgens de zorgmodule Stoppen met Roken. Vind hier een zorgverlener. Kijk onder 'Stoppen met roken. U kunt ook terecht bij een huisarts, ziekenhuis, verloskundige of gezondheidszorg (GZ-) psycholoog waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt. Gaat u naar een GZ-psycholoog? Uw behandeling kan dan ook vallen onder Generalistische Basis GGZ. Uw psycholoog kan u hier meer uitleg over geven.

U kunt de nicotinemiddelen en geneesmiddelen bestellen bij ApotheekZorg of bij Thuisapotheek.

Bij de volgende zorgverleners volgt u een stoppen-met-rokenprogramma waarbij de medicatie al is inbegrepen:

  • Apotheek Pillen & Praten
  • Zorggroep Zorroo
  • Het Rode Kruis ziekenhuis

Gaat u naar een huisarts, ziekenhuis, verloskundige of GZ-psycholoog waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming van OHRA nodig.