Sta-orthesen

Een orthese is een instrument dat u helpt bij iets wat uw lichaam niet goed kan. Zo is een sta-orthese een hulpmiddel voor iemand die slecht of niet kan staan. Een voorbeeld van een sta-orthese is een staplank, statafel of sta-unit.

U kunt een sta-orthese lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). U betaalt daar niets voor. De basisverzekering vergoedt een sta-orthese als u een dwarslaesie, quadriplegie of tetraplegie heeft.

U kunt er ook voor kiezen om de sta-orthese bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de sta-orthese uw eigendom. Als u dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als u de sta-orthese zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan u uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoe lang u de sta-orthese gebruikt. U moet tussentijds kunnen aantonen dat u de sta-orthese nog gebruikt.

Een hulpmiddel wordt uw eigendom als het speciaal voor u is aangepast en daardoor niet meer geschikt is voor iemand anders. Een sta-orthese gaat normaal vijf jaar mee. Bij vervanging kunt u zich direct richten tot uw leverancier. U hoeft OHRA dan niet opnieuw om toestemming te vragen.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een sta-orthese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Sta-orthese’.

Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Dan bezorgt een gecontracteerde leverancier de sta-orthese binnen drie werkdagen bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een voorschrift van uw behandelend medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een sta-orthese aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U moet de sta-orthese dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wilt u een sta-orthese van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • Een voorschrift van uw behandelend medisch specialist die u het hulpmiddel voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het hulpmiddel nodig heeft;
  • Een prijsopgave van de kosten voor het hulpmiddel. Die vraagt u aan bij een leverancier

Een brief van uzelf aan OHRA.

Zet in uw brief: 
- uw relatienummer - uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
- welk hulpmiddel u precies wilt
- de naam van de leverancier
- de omschrijving
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.