Spraakvervangende hulpmiddelen

Als u niet kunt spreken, kunt u spraakvervangende hulpmiddelen gebruiken. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn: letter- of symbolenverzamelingen en letterborden, en draagbare communicators (apparaten die ingetypte tekst op een bepaalde manier weergeven, bijvoorbeeld op een scherm).

U kunt spraakvervangende hulpmiddelen lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). De basisverzekering vergoedt spraakvervangende hulpmiddelen alleen als u niet kunt spreken.

U kunt er ook voor kiezen om spraakvervangende hulpmiddelen bij een andere leverancier te kopen. Dan worden de hulpmiddelen uw eigendom. Als u dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als u de hulpmiddelen zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan u uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal jaren, afhankelijk van hoe lang u de hulpmiddelen gebruikt.

Speciaal voor u aangepaste hulpmiddelen die daardoor niet meer geschikt zijn voor iemand anders, worden uw eigendom. Als u geen goed spraakvervangend hulpmiddel meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen bij OHRA.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Spraakvervangende hulpmiddelen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Spraakvervangende hulpmiddelen’. Een gecontracteerde leverancier levert u als u toestemming heeft gekregen van OHRA het spraakvervangend hulpmiddel binnen tien werkdagen bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een voorschrift van de behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

U vraagt schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een voorschrift van uw behandelend arts die u het hulpmiddel voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het hulpmiddel nodig heeft.
 • Een advies van een logopedist of ergotherapeut.
 • Een prijsopgave van de kosten voor het hulpmiddel. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:

  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - welk hulpmiddel u precies wilt
  - de naam van de leverancier
  - de omschrijving
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in .