Spraakversterkers en stemprothesen

Als uw strottenhoofd operatief is verwijderd, kan een stemprothese ervoor zorgen dat u toch kunt praten. U kunt dan ook een spraakversterker gebruiken. Een stemprothese bevindt zich in de keelopening en een spraakversterker buiten de keel.

De basisverzekering vergoedt de stemprothese en spraakversterker alleen als u een operatie heeft gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd of bij een tracheastoma. De hulpmiddelen worden uw eigendom.

Heeft u al een stemprothese en een spraakversterker, maar zijn die niet goed meer? Dan kunt u nieuwe hulpmiddelen aanvragen. Dat kan rechtstreeks bij een leverancier(zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). Er moet wel een medische noodzaak zijn. Gewoonlijk worden er vijftien stemprothesen per jaar geleverd.

Spraakversterkers en stemprothesen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor een stemprothese en een spraakversterker betaalt u geen eigen bijdrage.

Stemprotheses en spraakversterkers worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Een gecontracteerde leverancier levert de stemprothese en spraakversterker binnen twee werkdagen bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Spraakversterker' of 'Stemprothese'.

U moet wel een verklaring van een medisch specialist hebben dat u de stemprothese en spraakversterker nodig heeft.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een stemprothese en spraakversterker aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U moet de stemprothese en de spraakversterker dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wilt u een stemprothese en spraakversterker van een andere leverancier of heeft u meer dan vijftien stuks per jaar nodig? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • Een brief van de specialist die u de stemprothese en spraakversterker voorschrijft. Dat moet een medisch specialist zijn. In die brief moet staan waarom u de stemprothese en spraakversterker nodig heeft
  • Een prijsopgave van de kosten voor de stemprothese en spraakversterker. Die vraagt u aan bij een leverancier

Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:

- uw relatienummer
- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- hoe lang u verwacht de stemprothese en spraakversterker nodig te hebben
- de naam van de leverancier van uw stemprothese en spraakversterker
- welke stemprothese en spraakversterker u precies wilt; ◦het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.