Sportmedisch advies

Onder sportmedisch advies vallen onder andere sportmedische behandelingen, sportmedische consults, sportmedische onderzoek en sportkeuringen. Een sportarts verleent deze zorg.

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor de kosten van een sportmedisch advies.

Met de module OHRA Gezond heeft u recht op een vergoeding van € 150,- per kalenderjaar voor de kosten van sportmedisch advies.

Heeft u de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij uw zorgverzekering inbegrepen. Op uw polis staat bij de basisverzekering dat u de module OHRA Gezond heeft.

Let op: heeft u de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kunt u geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij u in de buurt. U kunt zoeken op sportarts, sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

U mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.