Solo-apparatuur

Solo-apparatuur verkleint de afstand tussen spreker en luisteraar. Zo wordt de hinder van een slechte akoestiek en achtergrondruis verminderd. Dat kan heel nuttig zijn voor doven en slechthorenden in het reguliere onderwijs, omdat daar voor hen vaak geen aanpassingen zijn.

Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon met zender en een hoortoestel met ontvanger. De leerkracht praat in de microfoon. De ontvanger vangt zijn spraaksignaal op en brengt dat over op het hoortoestel van de leerling of student.

Solo-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding als er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor solo-apparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Solo-apparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA dan neemt de leverancier, als deze is gecontracteerd, binnen vijf werkdagen contact met u op over wat voor u de beste oplossing is. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Solo-apparatuur’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van een audiologisch centrum of KNO-arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • Een brief van een audiologisch centrum of KNO-arts die u solo-appratuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de solo-apparatuur gaat gebruiken.
  • Een prijsopgave van de kosten van de solo-apparatuur. Die vraagt u aan bij een leverancier.;
  • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u verwacht de solo-apparatuur nodig te hebben;
- de naam van de leverancier van uw solo-apparatuur;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.