Siliconenprothesen

Een prothese is een kunstmatig lichaamsdeel. Het vervangt een lichaamsdeel dat verloren is gegaan. Een siliconenprothese is een prothese die gemaakt is van silicone.

U kunt een siliconenprothese aanschaffen bij een leverancier die gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). De prothese wordt uw eigendom. De basisverzekering vergoedt de siliconenprothese alleen als uw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is.

Als u geen goede siliconenprothese meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen. Vraag hiervoor altijd vooraf toestemming aan OHRA. Een siliconenprothese gaat normaal drie jaar mee.

Een siliconenprothese wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Siliconenprothesen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Bij een gecontracteerde leverancier kunt u binnen tien werkdagen terecht om te praten over wat u nodig heeft. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Siliconen prothese (hand, vinger, voet)’. U moet wel een verklaring van een medisch specialist hebben dat u de siliconenprothese nodig heeft.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van de behandelend medische speciliast

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een siliconenprothese aanschaffen? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA als u naar een niet gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA een contract heeft dan hoeft u geen toestemming te vragen.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • een geschreven toelichting van de arts die u de siliconenprothese voorschrijft. Dat moet een medisch specialist zijn. In die toelichting moet staan waarom u de siliconenprothese nodig heeft;
  • een prijsopgave van de kosten van de siliconenprothese. Die vraagt u aan bij een leverancier;
  • een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u verwacht de siliconenprothese nodig te hebben;
- de naam van de leverancier van uw siliconenprothese;
- welke siliconenprothese u precies wilt;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.