Second opinion

Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, kunt u extra advies inwinnen. U gaat dan naar een andere arts of medisch deskundige dan degene bij wie u onder behandeling bent. Dat heet een second opinion (tweede mening). De second opinion is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. Of als u denkt dat de diagnose niet helemaal goed is. De tweede deskundige geeft alleen zijn mening. Hij of zij neemt de behandeling niet over.

De basisverzekering vergoedt een second opinion. Maar OHRA vergoedt niet de kosten van:

  • een second opinion over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent;
  • bepaalde onderzoeken die al uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto of MRI-scan. Laat u zo’n onderzoek bij een second opinion opnieuw doen? Dan worden de kosten daarvan dus niet vergoed.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor een second opinion betaalt u geen eigen bijdrage.

Wilt u een second opinion aanvragen? Neem dan contact op met OHRA via 0135938002. Kies in het keuzemenu voor ‘3, wachtlijstbemiddeling’.

U heeft geen toestemming nodig van OHRA. Voor een second opinion heeft u wél een aparte verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist bij wie u onder behandeling bent.