Schrijfmachines en rekenmachines

Schrijfmachines kunnen iemand met een visuele of motorische handicap ondersteunen bij het onderhouden van sociale (schriftelijke) contacten. Het gaat hier om een (elektrische) schrijfmachine met of zonder geheugen en een (elektrische) brailleschrijfmachine.

U kunt een (braille)schrijfmachine lenen bij een leverancier (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). U betaalt daar niets voor. U komt voor vergoeding van een schrijfmachine in aanmerking, als u voor het onderhouden van sociale contacten (vrijwel) helemaal op zo’n hulpmiddel bent aangewezen. Heeft u zowel een visuele als een motorische handicap? Dan komt u in aanmerking voor een elektronische brailleschrijfmachine.

Bovenstaande hulpmiddelen worden uw eigendom, als:

  • de hulpmiddelen speciaal voor u aangepast zijn;
  • de hulpmiddelen daardoor niet meer geschikt zijn voor iemand anders.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een (braille)schrijfmachine wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Schrijfmachines’ of 'Rekenmachines'.

Een gecontracteerde leverancier levert de (braille)schrijfmachine binnen tien werkdagen bij u thuis. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken. U moet wel een voorschrift van een arts hebben dat u de (braille)schrijfmachine nodig heeft. Ook is een toelichting van een visueel adviescentrum bij de aanvraag van een brailleschrijfmachine wenselijk.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een (braille)schrijfmachine aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U moet de (braille)schrijfmachine dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wilt u een (braille)schrijfmachine van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

  • een geschreven toelichting van de arts die u de (braille)schrijfmachine voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u de (braille)schrijfmachine nodig heeft;
  • een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut is wenselijk;
  • vraagt u een brailleschrijfmachine aan? Dan is een toelichting van een visueel adviescentrum wenselijk;
  • een prijsopgave van de kosten voor de (braille)schrijfmachine. Die vraagt u aan bij een leverancier;
  • een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:

- uw relatienummer;
- uw naam, adres en woonplaats;
- uw geboortedatum;
- hoe lang u verwacht de (braille)schrijfmachine nodig te hebben;
- de naam van de leverancier van uw (braille)schrijfmachine;
- welke (braille)schrijfmachine u precies wilt;
- het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.