Robotmanipulator en eetapparaten

Een robotmanipulator kan u helpen bij uw dagelijkse activiteiten, als u blijvende beperkingen heeft in uw arm, hand of vingers. Het gaat dan meestal om beperkingen door progressieve spierziekten, ernstige spasticiteit en andere ziektes, zoals hoge dwarslaesie, multiple sclerose en reumatoïde artritis.

Een eetapparaat is een mechanische voorziening, die u kan helpen bij het eten als u een beperking heeft in armen of handen.

U kunt een robotmanipulator of eetapparaat lenen bij een leverancier. U betaalt daar niets voor. Wanneer komt u voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking? Als u door de beperkingen in arm, hand of vingers niet zelfstandig kunt eten, drinken of voorwerpen kunt verplaatsen. U bent daarvoor volledig afhankelijk van een zorgverlener. U komt voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking als het gebruik van dat apparaat om medische redenen noodzakelijk is. Een speciaal voor u aangepast eetapparaat dat daardoor niet meer geschikt is voor iemand anders, wordt uw eigendom; anders leent u het apparaat.

Als u geen goede robotmanipulator meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen bij OHRA. Heeft u al een eetapparaat, maar is dat niet goed meer? Ook dan kunt u een nieuw apparaat aanvragen bij OHRA. Een eetapparaat gaat normaal zeven jaar mee.

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een robotmanipulator of eetapparaat wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Robotmanipulator' of 'Eetapparaat’.

Een gecontracteerde leverancier levert de robotmanipulator of het eetapparaat binnen vier weken bij u thuis. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken. U moet wel een voorschrift van een revalidatiecentrum hebben dat u een robotmanipulator nodig heeft. Voor het eetapparaat heeft u een voorschrift nodig van de medisch specialist met onderbouwing van de ergotherapeut. Ook moet u altijd vooraf toestemming vragen aan OHRA.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een voorschrift van het revalidatiecentrum voor aanschaf van een robotmanipulator en een voorschrift voor het eetapparaat van een medisch specialist met onderbouwing van de ergotherapeut.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft vooraf toestemming van OHRA nodig.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van het revalidatiecentrum dat u de robotmanipulator voorschrijft. In die brief moet staan waarom u de robotmanipulator nodig heeft.
 • Een voorschrift van een medisch specialist met een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut voor de aanschaf van een eetapparaat.
 • Een prijsopgave van de kosten voor de robotmanipulator of het eetapparaat. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA.

  Zet in uw brief:
  - Uw relatienummer
  - Uw naam, adres en woonplaats
  - Uw geboortedatum
  - Hoe lang u verwacht de robotmanipulator of het eetapparaat nodig te hebben
  - De naam van de leverancier van uw robotmanipulator of eetapparaat
  - Welke robotmanipulator of welk eetapparaat u precies wilt
  - Het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

 Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.