Revalidatie

Heeft u een tijdelijke of chronische aandoening door een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep? Dan kunt u met revalidatie werken aan herstel. Ook als volledig herstel niet mogelijk is, kunt u gebruikmaken van revalidatie. Het doel is dan blijvende beperkingen te voorkomen of die beperkingen in te passen in uw leven.

De basisverzekering vergoedt de kosten van revalidatie, als u zo uw handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

 • stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen
 • een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.

U moet voor revalidatie een schriftelijke verwijzing hebben. Die verwijzing kan een huisarts geven, een medisch specialist, verloskundige, kaakchirurg of verpleeghuisarts. Als het om problemen gaat die met uw werk te maken hebben, kan ook de bedrijfsarts u doorverwijzen.

U komt in aanmerking voor revalidatie in deeltijd of als dagbehandeling, tenzij met een volledige opname betere resultaten te verwachten zijn.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor revalidatie betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een revalidatiearts die verbonden is aan een revalidatiecentrum. Vind hier een revalidatiecentrum. Kijk onder ‘Revalidatiecentrum’.

U mag ook naar een revalidatiecentrum dat geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

U heeft vooraf toestemming nodig als u naar een revalidatiecentrum gaat dat géén contract heeft met OHRA. Gaat u naar een gecontracteerd revalidatiecentrum? Dan heeft u geen toestemming van OHRA nodig.

Heeft het revalidatiecentrum van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de revalidatie voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom u de revalidatie nodig heeft.
 • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan).
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.