Reiskosten ouders

Als uw kind wordt opgenomen in een ziekenhuis buiten uw woonplaats, kunt u te maken krijgen met oplopende reiskosten.

De basisverzekering vergoedt reiskosten van u als ouder niet.

OHRA vergoedt in drie aanvullende verzekeringen de reiskosten van u als ouder. U krijgt maximaal € 200,- vergoed voor de kosten van openbaar vervoer (100 procent) en eigen vervoer (€ 0,19 per kilometer) samen. De vergoeding geldt vanaf de eerste dag van de opname van uw verzekerde kind in een instelling voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuis).

Voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Uw opgenomen kind is jonger dan 18 jaar.
  • Uw kind is opgenomen in een instelling voor medisch-specialistische zorg buiten uw woonplaats.
  • Uw kind is opgenomen in een instelling voor medisch-specialistische zorg in uw woonland, of – als u in Nederland woont – in België of Duitsland.
  • Wij gaan uit van de snelste route volgens de routeplanner Routenet.
Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend-
UitgebreidAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer tweede klasse: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal-
Extra UitgebreidAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer: tweede klas: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar
CompleetAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer: tweede klas: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Reiskosten naar een ander land dan Nederland, België, Duitsland of uw woonland krijgt u niet vergoed. Ook de reiskosten voor een bezoek aan het Nederlands Astma centrum te Davos vergoeden wij niet.

Nee, u heeft geen eigen risico voor kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, voor reiskostenvergoeding voor de ouders betaalt u geen eigen bijdrage.