Reiskosten bezoekende gezinsleden

Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum buiten uw woonplaats, kunnen bezoekende gezinsleden te maken krijgen met oplopende reiskosten.

De basisverzekering vergoedt reiskosten van bezoekende gezinsleden niet.

Heeft u de aanvullende verzekering OHRA Comfort Verpleging en ligt u in een ziekenhuis? Dan heeft u recht op vergoeding van reiskosten van uw partner naar en van het ziekenhuis in Nederland of het woonland waar u verblijft.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u ouder zijn dan achttien jaar. Ook moet een arts de ziekenhuisopname hebben voorgeschreven.

De OHRA Comfort Verpleging vergoedt de kosten van openbaar vervoer (tweede klasse), taxivervoer of eigen vervoer op basis van € 0,19 per gereden kilometer tot een maximum van € 100,- per jaar.

Het bezoekende gezinslid hoeft niet bij OHRA verzekerd te zijn. Bent u alleenstaand en heeft u geen gezinsleden? Dan worden de reiskosten vergoed van iemand anders die niet bij OHRA verzekerd hoeft te zijn.

Nee, u heeft geen eigen risico voor kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, voor reiskostenvergoeding voor bezoekende gezinsleden betaalt u geen eigen bijdrage.