Prothesen

Een prothese is een kunstmatig lichaamsdeel. Het vervangt een lichaamsdeel dat verloren is gegaan.

U kunt een prothese aanschaffen bij een leverancier van prothesen (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). De prothese wordt uw eigendom. De basisverzekering vergoedt de prothese alleen als uw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Als een microprocessorgestuurde knie deel uitmaakt van de prothese voor een been of een voet, dan krijgt u die niet in eigendom, maar in bruikleen.

De prothese wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een prothese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Prothese’ en daarna onder de categorie die voor u van toepassing is.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel drie voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een voorschrift van uw revalidatiearts.
 • De leverancier moet erkend zijn volgens de Erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een prothese aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA als u naar een gecontracteerde leverancier gaat. Kiest u voor een niet gecontracteerde leverancier dan vraagt u ons eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een voorschrift van een revalidatiearts die u de prothese voorschrijft. In dit voorschrift moet staan waarom u de prothese nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de prothese. Die vraagt u aan bij een leverancier; een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de prothese nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw prothese
  - welke prothese u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.