Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

Apparaten voor positieve uitademingsdruk zijn gezichtsmaskers of mondstukken die uw ademhaling ondersteunen en helpen bij het ophoesten van slijm uit de luchtwegen. Er zijn drie verschillende soorten:

 • PEP (Positive Expiratory Pressure)-masker
 • mini-PEP
 • flutter

U koopt het masker of mondstuk, het wordt dus uw eigendom. U krijgt de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Het masker of mondstuk moet dan wel voorgeschreven zijn door uw behandelend arts. Voor een nieuw masker of mondstuk, kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met de leverancier.

Het masker of mondstuk wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage voor een masker of mondstuk voor positieve uitademingsdruk.

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'PEP' of 'Positieve uitademing'.

Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier de apparatuur binnen vier werkdagen na de aanvraag bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Koopt u een masker of mondstuk bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u deze apparatuur voorschrijft. In een medische indicatie beschrijft de arts die u behandelt uw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom u deze apparatuur nodig heeft. Aan de hand van deze beschrijving bepalen we of u de apparatuur vergoed krijgt.
 • Een prijsopgave van de kosten voor het apparaat voor positieve uitademingsdruk. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer;
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben;
  - de naam van de leverancier van uw apparatuur;
  - welke apparatuur u precies wilt;
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.