Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen zijn schoenen voor mensen met problemen aan hun voeten of benen. OHRA vergoedt verschillende soorten orthopedische schoenen en aanpassingen van schoenen:

 • orthopedische aanpassingen van gewone schoenen
 • semi-orthopedische schoenen met aanpassingen speciaal voor u (B-schoenen)
 • speciaal voor u gemaakte orthopedische maatschoenen (A-schoenen)
 • voorlopige orthopedische schoenen (VLOS)
 • binnenschoenen die speciaal voor u zijn gemaakt.

U kunt orthopedische schoenen aanschaffen bij een leverancier (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). U betaalt alleen een eigen bijdrage. Stelt een medisch specialist een diagnose, waaruit blijkt dat u de schoenen nodig heeft en is OHRA het daarmee eens? Dan krijgt u uit de basisverzekering een vergoeding van de kosten. Bijvoorbeeld:

 • Er ontbreken delen van de voet, die nodig zijn om op te steunen bij het lopen en staan.
 • U heeft ernstige, zichtbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet.
 • U heeft een functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 centimeter of meer.

Vraag uw specialist wat uw diagnose is.

Als u geen goede orthopedische schoenen meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen. Als uw schoenen minimaal 15 maanden oud zijn, kunt u de nieuwe schoenen direct aanvragen bij de leverancier. Dat kan alleen bij leveranciers waarmee OHRA een contract heeft anders moet u toestemming vragen (zie hierna bij Waar kan ik terecht?). Kinderen onder de 16 jaar mogen na negen maanden nieuwe schoenen aanvragen bij de leverancier. Zijn uw schoenen minder oud, dan moet u contact opnemen met OHRA.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u misschien een deel van de eigen bijdrage vergoed. Dit hangt af van de aanvullende verzekering die u heeft. U kunt hieronder per soort aanvullende verzekering zien welk bedrag u vergoed krijgt.

Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500,-
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.000,-
Compleet€ 1.000,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact€ 500,-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Orthopedische schoenen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Kinderen onder de achttien jaar betalen geen eigen risico. Voor de kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u ook geen eigen risico.

Ja, voor (semi-)orthopedische schoenen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan betaalt u € 67,50 per paar. Bent u 16 jaar of ouder? Dan betaalt u € 135- per paar. 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vergoedt die misschien een gedeelte van deze eigen bijdrage. Zie hiervoor bij 'Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2017?'.

Orthopedische schoenen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. U kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Schoenen’ en daarna onder de subcategorie die voor u geldt.

Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Dan levert de gecontracteerde leverancier uw schoenen binnen de volgende termijn:

 • A-schoenen: twaalf weken
 • B-schoenen: zes weken
 • aanpassingen aan gewone schoenen: vier weken.
Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend medisch specialist. Dit is een orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog. Of als u in een verpleeghuis verblijft: een specialist in ouderengeneeskunde.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd eerst toestemming van OHRA nodig. Zijn de orthopedische schoenen na vijftien maanden toe aan vervanging? Bij een niet gecontracteerde leverancier heeft u dan toestemming nodig. Bij een gecontracteerde leverancier niet en kunt u direct naar de schoenmaker. Bij kinderen geldt een periode van negen maanden.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een voorschrift van de medisch specialist die u de orthopedische schoenen voorschrijft. Dit is een orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog. Of als u in een verpleeghuis verblijft: een specialist in ouderengeneeskunde. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de orthopedische schoenen nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten voor de orthopedische schoenen. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de orthopedische schoenen nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw orthopedische schoenen
  - welke orthopedische schoenen u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.