Orthesen

Een orthese is een instrument dat u helpt bij iets wat uw lichaam niet goed kan. Er zijn verschillende soorten orthesen. Bijvoorbeeld: korsetten, verstevigde spalk-, redressie- en correctieapparatuur en orthopedische beugelapparatuur.

OHRA betaalt de kosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw medisch specialist heeft de orthese voorgeschreven omdat een bepaalde lichaamsfunctie bij u niet meer werkt. De medisch specialist verwacht dat deze functie niet meer herstelt.
 • U heeft de orthese niet alleen nodig tijdens een behandeling door een medisch specialist, maar ook in het dagelijks leven.

Heeft u alleen tijdelijk een orthese nodig tijdens een behandeling door een medisch specialist? Dan valt de orthese niet onder het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF], maar krijgt u de vergoeding via het ziekenhuis.

Een orthese gaat normaal twee jaar mee.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

Een orthese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Orthese’ en daarna onder de categorie die voor u van toepassing is.

Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Een gecontracteerde leverancier bezorgt de orthese dan binnen twee werkdagen bij u thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een geschreven toelichting van uw behandelend medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Als u een orthese wilt aanschaffen, dan heeft u eerst toestemming van OHRA nodig. 

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u de orthese voorschrijft. Dat moet een medisch specialist zijn. In die brief moet staan waarom u de orthese nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de orthese. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de orthese nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw orthese
  - welke orthese u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.