Opname ziekenhuis

Krijgt u medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis? Dan vergoedt de basisverzekering de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis.

Krijgt u medisch-specialistische zorg zonder dat u wordt opgenomen? Dan heeft u soms ook verpleging nodig. De basisverzekering vergoedt ook dan de kosten van de verpleging die nodig is voor de medisch-specialistische zorg.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

Een verpleegkundige in dienst van een ziekenhuis, revalidatie-instelling of zelfstandig behandelcentrum geeft verpleegkundige zorg. Vind hier een zorgverlener. Kijk onder ‘Ziekenhuis’ of onder ‘Zelfstandig behandelcentrum’.

U mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

  • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.