Oogprothese

 

Een oogprothese is een kunstoog. Er zijn drie soorten kunstogen:

 • een volledige oogprothese die een ontbrekende oogbol vervangt
 • een kapje dat een ernstige misvorming van het voorste deel van de oogbol bedekt (scleraschaal)
 • een kunstmatige lens die de buitenste schil van het oog vervangt (scleralens).

De prothese wordt uw eigendom. OHRA betaalt de kosten voor:

 • een volledige oogprothese (als u een oogbol mist)
 • een scleraschaal (als het voorste deel van uw oogbol ernstig is misvormd)
 • een scleralens (als uw oog ernstig is vervormd of aangetast).

Heeft u al een volledige oogprothese of een scleraschaal, maar is die niet goed meer? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. U neemt hiervoor direct contact op met een leverancier waarmee OHRA een contract heeft (zie hierna bij Waar kan ik terecht?).

Heeft u een nieuwe scleralens nodig? Vraag dan vooraf toestemming aan OHRA.

Een oogprothese wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor een oogprothese betaalt u geen eigen bijdrage.

Een oogprothese wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. U geeft deze een toelichting van uw medisch specialist. Een gecontracteerde leverancier levert de oogprothese volgens afspraak binnen vijf werkdagen. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Oogprothese’. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een volledige oogprothese of een scleraschaal aanvragen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een zorgverlener waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst toestemming.

Wilt u een scleralens aanvragen? Dan heeft u bij een eerste lens altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de specialist die u de oogprothese voorschrijft. In die brief moet staan waarom u de prothese nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de prothese. Die vraagt u aan bij een leverancier. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Hulpmiddelen’.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de oogprothese nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw oogprothese
  - welke oogprothese u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.