MRA (Mandibulair repositieapparaat)

Een MRA (mandibulair repositieapparaat) is een beugel die uw kaken in de juiste positie zet. Tegelijkertijd zorgt het voor een opening om goed te blijven ademen. Ook als u slaapt. U plaatst het MRA over uw tanden.

Het MRA wordt uw eigendom. OHRA betaalt de kosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De medisch specialist heeft de diagnose gesteld dat u OSAS heeft (obstructief slaapapneusyndroom). Bij het opmeten en plaatsen van de MRA beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Gebruikt u een MRA alleen om snurken te verminderen of voorkomen? Dan krijgt u geen vergoeding.

Een MRA wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor het MRA betaalt u geen eigen bijdrage.

Een MRA wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Of door een tandheelkundige die bij dat bedrijf is aangesloten. Heeft u toestemming gekregen van OHRA? Een gecontracteerde leverancier het MRA binnen drie weken volgens afspraak. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘MRA beugel’.
Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat uw tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS, de EADMS of een soortgelijke organisatie. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een MRA aanvragen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een zorgverlener waarmee OHRA geen contract heeft, vraag dan altijd eerst toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor het aanvraagformulier MRA-beugel [PDF] aan OHRA. Met deze aanvraag stuurt u de volgende papieren mee:

 • Een brief van de arts die u het MRA voorschrijft. Dat is een longarts, KNO-arts of neuroloog. In die brief moet staan waarom u het MRA nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten voor het MRA. Die vraagt u aan bij een leverancier; een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum- 
  - hoe lang u verwacht het MRA nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw MRA
  - welk MRA u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.