Mechanische beademing

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of thuis.

De kosten van mechanische beademing en de bijbehorende medisch specialistische zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als de behandeling bij u thuis plaatsvindt vallen ook geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben onder de vergoeding.

U krijgt ook de verpleging in verband met de beademing bij u thuis vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt niet als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (een ZZP-indicatie).

U heeft voor de basisverzekering een eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

De zorg is voorgeschreven door een medisch specialist. Voor een beademingscentrum bij u in de buurt belt u OHRA: 0264004040.

Gaat u naar een beademingscentrum dat geen contract heeft met OHRA, dan kan OHRA de kwaliteit niet garanderen. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.