Loopfietsen

Een loopfiets is een fiets zonder trappers. U kunt zich hiermee lopend verplaatsen, terwijl u op het zadel zit. Dat kan nodig zijn als uw benen uw gewicht niet goed kunnen dragen, waardoor lopen moeilijk is.

Heeft u een probleem met uw benen, waardoor u niet goed kunt lopen? Dan kunt u een loopfiets lenen bij een leverancier (zie hierna bij 'Waar kan ik terecht?'). Dan krijgt u een volledige vergoeding uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat de loopfiets levert.

Heeft u geen goede loopfiets meer? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. Als de nieuwe fiets minder kost dan € 700,-, dan kunt u deze direct aanvragen bij de leverancier. Dat kan alleen bij leveranciers waarmee OHRA een contract heeft. Als de nieuwe loopfiets duurder is dan € 700,-, kunt u contact opnemen met OHRA. Een loopfiets gaat normaal zeven jaar mee.

Als u de loopfiets leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt de loopfiets uw eigendom, dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

Een loopfiets wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. U kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Als u toestemming heeft gekregen van OHRA, bezorgt de gecontracteerde leverancier de loopfiets binnen vijf werkdagen bij u thuis. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Kijk onder ‘Loopfietsen’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een geschreven toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wilt u een loopfiets aanschaffen? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Daarvoor gelden dan wel de volgende voorwaarden:

 • De loopfiets is niet duurder dan € 700,-.
 • OHRA heeft een contract met de leverancier van de loopfiets.

Wilt u een loopfiets aanschaffen die duurder is dan € 700,-, of wilt u een loopfiets van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

U vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van uw behandelend arts die u het hulpmiddel voorschrijft. In deze toelichting moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het hulpmiddel nodig heeft
 • Een ergotherapeutisch verslag
 • Een prijsopgave van de kosten voor het hulpmiddel. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - welk hulpmiddel u precies wilt
  - de naam van de leverancier
  - de omschrijving
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.