Longvibrators

Een longvibrator is een apparaatje dat het slijm in de longen losmaakt. De longvibrator is voor mensen met een chronische longaandoening. Chronisch betekent dat de aandoening langdurig en slepend is.

U krijgt de longvibrator volledig vergoed uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat de longvibrator levert. U leent de longvibrator. De longvibrator is dus niet uw eigendom.

Heeft u een longvibrator, maar is die niet meer goed? Dan kunt u de longvibrator vervangen. Neem daarvoor direct contact op met uw leverancier (het bedrijf dat de longvibrator levert). De leverancier beoordeelt voor OHRA of u recht heeft op een nieuwe longvibrator.

U leent dit hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor de longvibrator betaalt u geen eigen bijdrage.

Heeft een arts uw probleem vastgesteld? Dan kiest u een leverancier die de longvibrator levert. U heeft wel eerst een geschreven toelichting nodig van uw arts. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de longvibrator nodig heeft. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Longvibrator'. Kiest u voor een gecontracteerde leverancier dan heeft u de longvibrator binnen twee werkdagen in huis.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de longvibrator bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet u wel eerst toestemming vragen.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die u de longvibrator voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de longvibrator nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de longvibrator. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de longvibrator nodig heeft
  - de naam van de leverancier die uw longvibrator levert
  - welke longvibrator u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.