Logopedie

Een logopedist helpt mensen als ze bijvoorbeeld moeite hebben met praten of slikken, of als ze problemen hebben met hun stem of het begrijpen van taal.

U krijgt logopedie vergoed uit uw basisverzekering. U heeft een verwijzing nodig van de arts die u behandelt. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een arts voor verstandelijk gehandicapten, een medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts of een tandarts. De verwijzing is een jaar geldig. Heeft u hierna nog meer behandelingen logopedie nodig? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Nadat u de verwijzing heeft ontvangen, moet uw behandeling logopedie binnen drie maanden starten. Doet u dit niet, dan is de verwijzing niet meer geldig.

Behandelingen die u niet vergoed krijgt:

  • Logopedie die vooral een doel heeft in de opvoeding (pedagogisch) of om verder te komen in de maatschappij (maatschappelijk).
  • Logopedie die vooral bedoeld is om mensen met een andere moedertaal of een dialect beter te leren spreken, schrijven en begrijpen.
  • Logopedie die als doel heeft schoolprestaties te verbeteren.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Het eigen risico geldt alleen voor verzekerden boven de 18 jaar.

Nee, voor logopedie betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt voor deze zorg naar een logopedist. Vind hier een logopedist.

Ja, u mag ook naar een andere logopedist gaan. Een logopedist brengt een wettelijk vastgesteld tarief bij u in rekening. Dit bedrag vergoedt OHRA.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.