Lichttherapie

Lichttherapie is een behandeling met licht die wordt ingezet bij ernstige vormen van psoriasis, vitiligo of eczeem. U kunt in het ziekenhuis of thuis behandeld worden. Lichttherapie kan ook goed zijn voor de behandeling van een winterdepressie.

Vanuit de basisverzekering krijgt u een volledige vergoeding bij ernstige psoriasis, -vitiligo en -eczeem als u behandeld wordt in een ziekenhuis waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt.

Lichttherapie thuis
U krijgt een volledige vergoeding als u thuis behandeld wordt met apparatuur uit het ziekenhuis voor ernstige psoriasis en ernstige vitiligo. Voor andere aandoeningen krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

Thuisbehandeling van exceem
Heeft u lichttherapie nodig voor de thuisbehandeling van ernstige eczeem? In de tabel ziet u wat uw aanvullende verzekering vergoedt. OHRA vergoedt de kosten als u de UVB-lichtapparatuur wilt huren of kopen. Ook de transport- en servicekosten van de apparatuur krijgt u vergoed.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500,-
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.500,-
Compleetvolledig
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Winterdepressie
Heeft een psychiater of psychotherapeut vastgesteld dat lichttherapie medisch noodzakelijk is in verband met winterdepressie? Dan vergoedt OHRA de kosten als u de UVB-lichtapparatuur wilt huren of kopen. Ook de transport- en servicekosten van de apparatuur krijgt u vergoed. In de tabel ziet u wat uw aanvullende verzekering vergoedt voor lichttherapie tegen winterdepressie.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 100,-
Extra Aanvullend€ 150,-
Uitgebreid€ 250,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 250,-
Extra Uitgebreid€ 450,-
Compleet€ 500,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Heeft u lichttherapie die de basisverzekering vergoedt? Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Ontvangt u een vergoeding voor zorg uit uw aanvullende verzekering? Dan betaalt u geen eigen risico.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Voor de behandeling van ernstige psoriasis of -vitiligo kiest u zelf een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Vind hier een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Voor de behandeling van ernstige eczeem of winterdepressie kiest u zelf een leverancier waarbij u de apparatuur koopt of huurt.

Uw arts kan u adviseren welke leverancier of zorgverlener geschikt is. U heeft wel eerst een medische indicatie nodig van uw arts. Bij huidaandoeningen is dit een dermatoloog, bij winterdepressie is dit een psychiater of psychotherapeut. In een medische indicatie beschrijft de arts die u behandelt uw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom u de lichttherapie nodig heeft.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U geeft OHRA een toelichting van uw behandelend arts of ergotherapeut.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Voor lichttherapie die u krijgt in verband met ernstige eczeem heeft u vooraf toestemming van OHRA nodig.

U vraagt schriftelijk toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een medische indicatie van de arts die u de lichttherapie voorschrijft. In een medische indicatie beschrijft de arts die u behandelt uw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom u deze lichttherapie nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de apparatuur van de lichttherapie.
 • Eeen brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u de lichttherapie nodig heeft
  - de naam van leverancier die uw apparatuur levert
  - welke apparatuur u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.