Kinderopvang

Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen en kinderen heeft, is het mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor kinderopvang.

De basisverzekering vergoedt kinderopvang niet.

U krijgt een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Voor de vergoeding geldt een maximumbedrag per jaar. U heeft recht op deze vergoeding in de volgende gevallen:

  • U heeft kind(eren) tot veertien jaar.
  • U bent opgenomen in een instelling voor medisch-specialistische zorg.
  • Ten minste één van de gezinsleden heeft een aanvullende verzekering die kinderopvang vergoedt.
  • De kinderopvang valt buiten de uren die u normaal al heeft geregeld, voordat sprake was van opname in een instelling voor medisch-specialistische zorg.
Voor de vergoeding geldt verder het volgende:
  • De vergoeding gaat in vanaf de tiende dag van de opname.
  • OHRA vergoedt alleen als u een rekening indient van het kinderopvanghuis of de gastouder.

In de tabel leest u bij welke aanvullende verzekeringen u kinderopvang krijgt vergoed.

VerzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend-
Uitgebreid€ 200,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

VerzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleet€ 200,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Nee, u heeft geen eigen risico voor de kosten die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u heeft geen wettelijke eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een kinderopvanghuis of een gastouder die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Staat uw zorgverlener niet in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan ontvangt u geen vergoeding.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA.