Insulinepomp

De insulinepomp is een pomp die u gebruikt om insuline in het lichaam te brengen. Het gaat hierbij om draagbare insulinepompen en alles wat daarbij hoort.

U krijgt een vergoeding voor:

 • de insulinepomp
 • de materialen die bij de pomp horen, zoals verbindingsslangetjes en naalden
 • batterijen en oplaadapparatuur als u de insulinepomp voor het eerst aanschaft . Bij vervanging van de batterijen betaalt u de kosten zelf.

U krijgt de insulinepomp volledig vergoed uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat de insulinepomp levert.

Wie kunnen de insulinepomp vergoed krijgen:

 • Diabetici (mensen met suikerziekte) die last hebben van een pijnlijke en steeds erger wordende zenuwpijn (neuropathie) en waarbij optimale zelfregulatie niet tot voldoende verbetering leidt.
 • Diabetici bij wie de bloedsuikerwaarden bij optimale zelfregulatie toch regelmatig veel te grote schommelingen laten zien. Dit zijn schommelingen groter dan 10mmol/l, of dat er geen HbAlc-gehalte of HbA1- gehalte van minder dan 10% bereikt kan worden.
 • Diabetici die regelmatig een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycamieën) hebben, ondanks een goede gemiddelde instelling en zelfregulatie. Of waarbij een goede bloedsuikerspiegel slechts kan worden bereikt door drie of meer injecties per dag.
 • Diabetici die zwanger willen worden of in verwachting zijn en die meer dan twee injecties per dag nodig hebben om een goed evenwicht in de bloedsuikerspiegel te krijgen, ondanks goede instructie, motivatie en begeleiding.
 • Jonge diabetici met groeistoornissen of verlate puberteit waarbij optimale zelfregulatie niet tot voldoende verbetering leidt.
 • Bijzondere zorgaanvragen.

Meer weten?
Vraag aan uw internist bij welke groep u hoort in de bovenstaande lijst.

Kopen of lenen?
Het hangt af van het soort insulinepomp of u de pomp in bruikleen krijgt of moet kopen.

Een insulinepomp gaat ongeveer vier tot zes jaar mee. Dit hangt af van het soort pomp. Heeft u al een insulinepomp, maar is die niet goed meer? Neem dan direct contact op met uw leverancier. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan OHRA.

Garantie
Heeft u een pomp aangeschaft? Dan heeft u garantie op alle montage- en productiefouten. Dit zijn de fouten die in de fabriek zijn gemaakt tijdens het maken van de insulinepomp. De garantietijd is 48 maanden. De garantie geldt alleen als u de insulinepomp op een normale manier en volgens de regels gebruikt (zie bijgeleverde gebruiksvoorschriften).

Een insulinepomp wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier is het bedrijf dat de insulinepomp levert. Is de leverancier gecontacteerd dan heeft u de insulinepomp dan binnen 24 uur in huis. U heeft wel eerst een brief nodig van uw internist. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de insulinepomp nodig heeft. Dit heet een medische diagnose. Hier vindt u leveranciers. Kijk onder 'Hulpmiddelen' en daarna onder de subcategorie ‘Insulinepomp’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de internist die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u de insulinepomp bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA.

Heeft u een insulinepomp nodig als reserve? Dan moet u wel eerst toestemming vragen aan OHRA.

Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag ook dan altijd eerst toestemming.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de internist die u de insulinepomp voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarom u de insulinepomp nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de insulinepomp. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de insulinepomp nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw insulinepomp
  - welke insulinepomp u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.