Infuuspompen

De infuuspomp gebruikt u om bijvoorbeeld medicijnen in uw lichaam te brengen. Het gaat hierbij om draagbare infuuspompen en alles wat daarbij hoort, zoals verbindingsslangetjes en naalden.

Krijgt u thuis voortdurend een geneesmiddel toegediend via een infuus? Dan krijgt u de infuuspomp volledig vergoed uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat de infuuspompen levert.

Let op: voor insulinepompen gelden aparte vergoedingen. Lees hier meer over de vergoeding van insulinepompen.

Wat krijgt u nog meer vergoed:
 • het gebruik van de apparatuur
 • materialen die u nodig heeft bij het gebruik (bijvoorbeeld spuiten, verlenglijnen, naalden, gazen en handschoenen)
 • batterijen en oplaadapparatuur als u de infuuspomp voor het eerst aanschaft
 • bezorging en instructie door de leverancier
 • telefonische begeleiding door verpleegkundigen
 • 24 uursbereikbaarheid
 • onderhoud van de apparatuur
 • telefonische feedback

De pompen krijgt u te leen. Na de behandeling haalt de leverancier de infuuspomp weer op bij u thuis. Schaft u de infuuspomp voor het eerst aan? Dan krijgt u ook de batterijen erbij. Als u de batterijen moet vervangen, betaalt u deze zelf.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier is het bedrijf dat de infuuspompen levert. Bij een gecontracteerde leverancier heeft u de infuuspomp dan binnen 24 uur na indicatiestelling in huis. U heeft wel eerst een brief nodig van uw arts. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de infuuspomp nodig heeft. Dit heet een medische diagnose.

Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Infuuspomp met toebehoren’.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de arts die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst toestemming aan.

U vraagt schriftelijk toestemming aan OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u de infuuspomp voorschrijft.
  In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de infuuspomp nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de infuuspomp.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer;
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - hoe lang u de infuuspomp nodig heeft;
  - de naam van de leverancier die uw infuuspomp levert;
  - welke infuuspomp u precies wilt;
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.