Implantaat kaakchirurg

Een implantaat is een kunstwortel. Een kaakchirurg brengt die aan in de kaak op de plaats waar een tand of kies verloren gegaan is. Er kan dan een kroon, brug of kunstgebit op worden vastgemaakt (de suprastructuur).

In de volgende gevallen vergoedt de basisverzekering het plaatsen van een tandheelkundig implantaat en het plaatsen van het vaste gedeelte van de suprastructuur:

 • Als de kaak waarop een uitneembaar volledig kunstgebit vastgemaakt kan worden, zeer ernstig is geslonken.
 • Bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of later gekregen afwijking van het tand-kaak-mondstelsel.
 • Bij een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening.
 • Als dit nodig is voor een andere medische behandeling. Het moet aantoonbaar zijn dat die behandeling zonder tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het plaatsen van implantaten door een kaakchirurg.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Ja, u heeft een eigen bijdrage van 10% voor een onderprothese en van 8% voor een bovenprothese.

OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij u in de buurt.

U mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, voor het plaatsen van implantaten door een kaakchirurg heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u de behandeling voorschrijft. In die brief moet staan waarom u de behandeling nodig heeft
 • Een overzicht van hoe uw arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief: 
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum 

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.