Hulpmiddelen voor de toediening van voeding

Hulpmiddelen voor het toedienen van voedsel zijn voor mensen die niet op een normale manier kunnen eten en drinken. Een sonde en een voedingspomp zorgen er dan voor dat u het eten op een andere manier binnenkrijgt. Een sonde is een slangetje dat via uw neus of uw huid naar uw maag loopt. De voedingspomp zorgt voor een rustige stroom van het vloeibare eten naar de maag of het bloed. De snelheid van de pomp kunt u aanpassen.

Welke hulpmiddelen kunt u krijgen?

 • Ingebrachte sondes (met alles wat daarbij hoort) voor thuis. Het gaat hier om sondes die niet in het ziekenhuis worden ingebracht.
 • Voedingspompen en alles wat daarbij hoort.
 • Alle spullen die nodig zijn om voedsel in te brengen op een andere manier dan via de normale manier.

U heeft recht op een vergoeding van deze hulpmiddelen als een de huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist heeft vastgesteld dat u die nodig heeft (diagnose*) én als u een ernstige slikstoornis of passagestoornis heeft.

U krijgt alle hulpmiddelen volledig vergoed uit de basisverzekering. De leverancier is het bedrijf dat deze hulpmiddelen levert.

*Een diagnose voor de vergoeding van voeding krijgt u:

 • Als u niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding én u niet kunt uitkomen met andere producten van bijzondere voeding
 • Als u een stofwisselingsstoornis heeft
 • Als u een voedselallergie heeft
 • Als u een resorptiestoornis heeft. Dit betekent dat uw lichaam (bepaalde) voeding niet goed verwerkt
 • Als u ondervoed bent door een ziekte. Of als u kans loopt ondervoed te raken door een ziekte. Ondervoed betekent dat uw lichaam voedsel tekort komt. Er bestaat een instrument om dit te meten. Uw diëtist kan met dit instrument bepalen of u risico loopt op ondervoeding.

Heeft u al een voedingspomp met alles wat daarbij hoort, maar zijn deze hulpmiddelen niet meer goed? Dan kunt u deze laten vervangen. Worden de sondes niet in het ziekenhuis ingebracht? Dan krijgt u maximaal 1 sonde per dag.

Een voedingspomp wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

Heeft uw arts of diëtist vastgesteld dat u vloeibaar eten nodig heeft? En heeft u hiervoor hulpmiddelen nodig? Dan kunt u direct een aanvraagformulier opsturen naar een leverancier. Deze bepaalt (namens OHRA) of u recht heeft op een vergoeding. U heeft de voeding dan binnen 24 uur in huis. Bij spoed heeft u deze zelfs binnen vier uur in huis. Vind leveranciers onder 'Hulpmiddelen voor toediening voeding'.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. In dat geval koopt u zelf de voedingspomp bij uw gewenste leverancier. U krijgt dezelfde vergoeding als de vergoeding die u krijgt bij OHRA-gecontracteerde leveranciers, verspreid over een aantal maanden of jaren. Als u naar een leverancier gaat die geen contract heeft met OHRA, dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u dit hulpmiddel bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Gaat u naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet u wel eerst toestemming vragen.

Wilt u een vergoeding van voedingspompen, die u nodig heeft voor voeding die u zelf moet betalen? Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer u langdurig moedermelk moet toedienen bij een zuigeling via een sonde. Vraag ook in dat geval eerst toestemming aan OHRA.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist die u deze hulpmiddelen voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de hulpmiddelen nodig heeft.
 • Een prijsopgave van de kosten van de hulpmiddelen. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht deze hulpmiddelen nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van de hulpmiddelen
  - welke hulpmiddelen u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.