Loophulpmiddelen mobiliteit

Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit zijn bijvoorbeeld krukken of rollators. 

Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit zijn:

 • Loopwagens (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
 • Heavy duty rollators (>150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
 • Kinderrollators

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen, een eenvoudiger hulpmiddel niet goed genoeg is en als er sprake is van:

 • Evenwichtsstoornissen
 • Functiestoornissen van de onderste extremiteiten
 • Stoornissen in het uithoudingsvermogen danwel vormen van lichamelijke zwakte

U krijgt de hulpmiddelen volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de loophulpmiddelen levert.

Schaft u voor een kind een loophulpmiddel aan dat duurder is dan € 500,-? Dan krijgt u dit loophulpmiddel te leen.

Meer informatie vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2017 [PDF].

Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit, zoals krukken of rollators, worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt deze zelf huren, lenen of kopen bij de Thuiszorgwinkel of via onze partner Medipoint.

Heeft u een niet-eenvoudig loophulpmiddel, maar is deze niet meer goed? Dan kunt u het loophulpmiddel laten vervangen. U kunt hiervoor direct contact opnemen met een leverancier. De leverancier is het bedrijf dat de loophulpmiddelen levert. Als u het loophulpmiddel gewoon gebruikt, gaat het minstens zeven jaar mee. Loophulpmiddelen voor kinderen gaan korter mee.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets. U betaalt geen eigen risico voor de hulpmiddelen die u leent. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u ook geen eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor dit hulpmiddel betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt terecht bij leveranciers van loophulpmiddelen. Vind een leverancier. Kijk onder 'Loophulpmiddelen’.

Na de bestelling bij een gecontracteerde leverancier heeft u het loophulpmiddel binnen vijf werkdagen in huis. Kiest u voor een afwijkend model? Dan heeft u het loophulpmiddel binnen vijftien dagen in huis.

U mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 1. U vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 2. U voorziet OHRA van een toelichting van uw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestelt u het hulpmiddel bij een leverancier (bedrijf dat het loophulpmiddel levert) waarmee OHRA een contract heeft? En gaat het om een standaardmodel? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA.

Wilt u een nieuw loophulpmiddel met een waarde van meer dan € 500,- voor uw kind aanschaffen, of wilt u een loophulpmiddel vervangen? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • een verslag van uw ergotherapeut, of een brief van de arts die u het loophulpmiddel voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u het loophulpmiddel nodig heeft. Dit heet een medische indicatie.
 • een prijsopgave van de kosten van het loophulpmiddel. Die vraagt u aan bij een leverancier.
 • een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:   
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u het loophulpmiddel nodig heeft
  - de naam van de leverancier die uw loophulpmiddel levert;
  - welk loophulpmiddel u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.