Hulphonden

Een hulphond helpt u in uw dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij de dagelijkse klusjes die u niet meer goed kunt doen door uw handicap. Of hij begeleidt u als u buiten bent.

Heeft u toestemming van OHRA om een hulphond in bruikleen te nemen? Dan krijgt u de hulphond van de leverancier volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de hulphond levert. U krijgt toestemming van OHRA als u helemaal doof bent. Ook krijgt u toestemming als u voor altijd hulp nodig heeft door een ernstige handicap. De hulphond moet u meer zelfstandigheid geven, zodat u minder zorg nodig heeft. U leent de hulphond, dus deze komt niet in uw bezit.

Een hulphond werkt ongeveer zes jaar voor u. Voert de hond zijn taak niet meer goed uit? Dan kunt u een nieuwe hulphond aanvragen bij OHRA.

U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,- per jaar.

U leent de hulphond. Hiervoor heeft u geen eigen risico. Er geldt wel een eigen risico voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor de hulphond betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

U heeft eerst toestemming nodig van OHRA. Om toestemming te krijgen van OHRA, heeft u een brief nodig van een ergotherapeut en een hulphondenschool. In de brief van de ergotherapeut moet staan wat uw klachten zijn en waarom u de hulphond nodig heeft. Van de hulphondenschool heeft u een zogenoemde praktische indicatiestelling nodig, wat in het kort een beoordeling is van uw bevoegdheid om voor de hond, zijn leefomgeving en training te zorgen.

Heeft u toestemming van OHRA? Dan kiest u zelf een leverancier waar u de hulphond kunt lenen. Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Hulphonden'.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de ergotherapeut die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, u heeft altijd vooraf toestemming nodig van OHRA.

U vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de ergotherapeut die u de hulphond voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de hulphond nodig heeft
 • Een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool
 • Een prijsopgave van de kosten van de hulphond. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de hulphond nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw hulphond
  - welke hulphond u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.