Hospice

Een hospice is een instelling waar mensen worden verzorgd die in een vergevorderd stadium van hun ongeneeslijke ziekte zijn. Het lijden wordt zo veel mogelijk beperkt door het geven van totale zorg. Vaak heeft een hospice een huiselijke sfeer, zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk wordt of blijft in de laatste periode van het leven.

De basisverzekering vergoedt de kosten voor een verblijf in een hospice niet.

U betaalt een gedeelte van de kosten voor verblijf in het hospice aan de hospice zelf. Dit zijn dagelijkse kosten die u maakt zoals maaltijden, huur van telefoon en tv of internetaansluiting. Deze kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In de tabel ziet u wat uw aanvullende verzekering vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.500,-
Compleetvolledig
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Welke zorg krijgt u niet vergoed:

  • Huishoudelijke hulp waar u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op heeft. Deze hulp krijgt u via de gemeente. De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
  • OHRA vergoedt geen eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en verpleging die het CAK volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) bij u in rekening brengt.

Nee, voor vergoedingen uit uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico.

Naast de eigen bijdrage voor dagelijkse kosten betaalt u voor het hospice een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze krijgt u niet vergoed. Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

U vindt adressen van hospices op de website www.agora.nl.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming van OHRA nodig.