Herstellingsoord

Een herstellingsoord is een instelling waar u tijdelijk verblijft om te herstellen van een lichamelijke aandoening. Andere woorden voor een herstellingsoord zijn: zorghotel, herstelhotel of sanatorium.

De basisverzekering vergoedt herstellingsoorden niet.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van herstellingsoorden.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 250,-
Extra Aanvullend€ 500,-
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Jongeren-
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.500,-
Compleet€ 2.000,-
Extra Sterk-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

U krijgt geen vergoeding van de kosten van het verblijf in een herstellingsoord:

 • Als de Wet langdurige zorg (Wlz) al een vergoeding geeft voor dezelfde of vergelijkbare zorg.
 • Als het verblijf aaneengesloten over twee jaren verspreid is, en uw aanvullende verzekering al het maximale bedrag heeft vergoed over het eerste jaar.

Nee, voor de vergoeding uit uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico.

Nee, u betaalt voor verblijf in een herstellingsoord geen wettelijke eigen bijdrage.

U kunt terecht bij een door OHRA erkend herstellingsoord. Vind hier een herstellingsoord. Kijk onder ‘Herstellingsoorden’.

Nee, de kosten voor een ander herstellingsoord worden niet vergoed.

Ja, u heeft vooraf altijd toestemming nodig van OHRA.

U vraagt vooraf schriftelijk toestemming aan OHRA. Vermeld in uw brief:

 • Uw gegevens
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
 • Gegevens over uw verblijf in het herstellingsoord
  - naam van het herstellingsoord
  - datum en duur van de opname
  - de medische indicatie

Stuur uw brief naar:
OHRA
Postbus 4172
5004 JD Tilburg