GGZ zonder opname

Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (Generalistische basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om de behandeling van psychische aandoeningen, met uitzondering van een verblijf langer dan drie jaar in een psychiatrische kliniek. GGZ voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Uw gemeente regelt dan ondersteuning, hulp en zorg.

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van:

 • Psychotherapie waaronder cognitieve gedragstherapie.
 • Andere specialistische GGZ zonder opname. Let op: langdurige psychoanalytische psychotherapie (LPPT) na toestemming van OHRA.
 • Bij een opname in een GGZ instelling: verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bij voorkeur ondersteund door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ). De verwijzing is onderbouwd door een objectief onderzoek (bij voorkeur een digitaal beslissingsondersteunend instrument). Daarnaast kan een medisch specialist verwijzen. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig. Is er sprake van spoedeisende zorg (crisisinterventie)? Dan heeft u geen schriftelijke verwijzing vooraf nodig.

U krijgt geen vergoeding:

 • van de rekening voor een afspraak voor psychiatrische hulp of psychotherapie die u niet op tijd hebt afgezegd;
 • voor GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Heeft u na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijgt u deze zorg vergoed vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van uw Zorgkantoor.

U heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

U kiest zelf uw psychiater, psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling. Vind met onze Zorgvergelijker een psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling bij u in de buurt.

Let op: Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan is het belangrijk dat u bij uw zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of uw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies [PDF]. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet uw behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Het kan voorkomen dat deze geen afspraak met u maakt omdat hij de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0264004040 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat u uw zorg snel krijgt.

U mag ook naar een kliniek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bij (langdurige) psychoanalystische psychotherapie heeft u vooraf toestemming van OHRA nodig. Bij andere specialistische GGZ zonder opname heeft u geen toestemming nodig.

Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ [PDF]

U vraagt voor psychoanalystische psychotherapie schriftelijk om toestemming bij OHRA. Na ontvangst beoordelen wij of u voor vergoeding in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvangt u van OHRA een akkoordverklaring. De akkoordverklaring is het bewijs dat u recht heeft op de vergoeding.

U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de behandelend arts die u de behandeling voorschrijft. In de brief moet staan waarom u de behandeling nodig heeft
 • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:  
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum     

Wilt u deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.